Посилання

 
Міністерство молоді та спорту України
 
Донецька обласна державна адміністрація
 

Донецька обласна рада

 

Національний олімпійський комітет України

 
 

 
 
 
 
 
 
ХК "Донбас"


Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Донецький обласний соціальний центр матері та дитини»

Найменування та місцезнаходження комунального закладу «Донецький обласний соціальний центр матері та дитини»: 84206, Донецька область, м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 64. 

Види діяльності: 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування, 87.30 Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів, 87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання.

Комунальний заклад «Донецький обласний соціальний центр матері та дитини» є закладом для тимчасового проживання жінок на сьомому - дев’ятому місяцях вагітності та матерів із дітьми віком від народження до 18 місяців, які перебувають у складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку.

Строки і місце приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок та адреса електронної пошти: заяви приймаються до 24.09.2018 року включно, за адресою: м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6, права сторона, 4 поверх (департамент сім’ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації), тел. (06264) 7-02-32, e-mail: sms.d@dn.gov.ua

Для участі у конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає поштою за адресою: м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 6 (департамент сім’ї, молоді та спорту Донецької облдержадміністрації), наступні документи:

 •  заяву на ім’я голови конкурсної Комісії, що має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса для листування, контактний номер телефону), зразок заяви додається;
 • належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;
 • копію медичної довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
 • довідка про відсутність або наявність судимості;
 • біографічна довідка (резюме);
 • конкурсну пропозицію (учасники конкурсного відбору подають проекти програми розвитку комунальної установи на п’ять років. Комісія заслуховує на своєму засіданні конкурсну пропозицію (презентацію) учасника конкурсу);
 • матеріали, що підтверджують досвід успішної господарської діяльності;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • рекомендації та інші документи.

Відповідно до вимог п.19 Порядку проведення конкурсного відбору на зайняття посад керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.11.2016 № 1009, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 28.11.2016 за № 126/2194 конкурсна пропозиція учасника розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, має містити проект стратегічного плану розвитку підприємства спільної власності на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства спільної власності, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства спільної власності;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Достовірність поданих документів забезпечують претенденти.

У разі неподання разом із заявою довідки про відсутність або наявність судимості, претендент зобов’язаний надати її Комісії до заслуховування конкурсних пропозицій.

Інформація, що стосується матеріально-технічної бази комунального закладу (відомості про основні засоби, запаси, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів) додається.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації.

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,спеціаліст);
 • стаж роботи за фахом на посаді фахівця із соціальної роботи, педагога соціального, психолога або педагога: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, антикорупційного законодавства, інші законодавчі та нормативно-правові акти);

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності;

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- відсутність судимості за вчинення злочину та адміністративного стягнення за корупційні правопорушення;

- відсутність конфлікту інтересів у випадку заняття посади директора.


Додаткові матеріали:

- Заява на конкурс

- Біографічна довідка

- Згода на обробку персональних даних

- Звіти за 207 рік